วิดีโอเกมส์

ของขวัญพิเศษ! แจกมุเก็นไดนาสีแตกต่าง ณ ร้านค้าจัดจำหน่ายวิดีโอเกม!

  • Facebook
  • Twitter
ShinyEternatus.png

วันอังคารที่ 20 กันยายนเป็นต้นไป จะมีการแจกมุเก็นไดนาสีแตกต่างสำหรับเกม "Pokémon Sword and Pokémon Shield" ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดจำหน่ายเกม Pokémon Scarlet และ Pokémon Violet!
ของขวัญจะมีการจัดเตรียมไว้เป็นจำนวนมาก แต่ก็มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลยนะ

[วิธีการรับหมายเลขซีเรียล]
ผู้ที่ประสงค์จะรับมุเก็นไดนาสีแตกต่างจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ขอให้แจ้งแก่พนักงานร้าน
สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการได้ทาง Store List ที่ระบุไว้ด้านล่างของหน้าเพจนี้ได้เลยนะ

[ซอฟต์แวร์เกมสำหรับรับของขวัญ]
Pokémon Sword and Pokémon Shield

[เกี่ยวกับหมายเลขซีเรียล]
ร้านค้าจะทำการแจกใบปลิวซึ่งมีหมายเลขซีเรียลสำหรับรับมุเก็นไดนาสีแตกต่างภายในเกม "Pokémon Sword and Pokémon Shield" จำนวน 1 แผ่น
โดยจะทำการแจกให้เพียง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

[ข้อควรระวัง]
- หมายเลขซีเรียลสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- 1 ข้อมูลเซฟ สามารถรับได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- หากมีการกรอกซีเรียลโค้ดผิดต่อเนื่องกัน 10 ครั้ง จะถูกระงับการกรอกชั่วคราว โปรดทดลองกรอกใหม่อีกครั้งในอีก 6 ชั่วโมงให้หลัง
- หมายเลขซีเรียลเป็นสินค้าสำหรับแจกเท่านั้น หากทำสูญหาย ขาด หรือเปรอะเปื้อน จะไม่มีการออกให้ใหม่

ระยะเวลาในการแจก วันอังคารที่ 20 กันยายน 2022 - วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน (ของขวัญมีจำนวนจำกัด)
รายชื่อร้าน https://th.portal-pokemon.com/special/game/storelist_02/
  • Facebook
  • Twitter