วิดีโอเกมส์

ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อของโปเกมอน

  • Facebook
  • Twitter
TPC logo.png

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนุกเพลิดเพลินกับโปเกมอนด้วยดีเสมอมา

ขอเรียนให้ทราบว่าชื่อของโปเกมอน (ภาษาไทย) บางส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

ชื่อก่อนเปลี่ยนแปลง

ชื่อหลังเปลี่ยนแปลง

อาร์บอก

อาร์บ็อก

พาเวา

เพาเวา

เบ็ทเบเตอร์

เบโตเบตา

เบ็ทเบตัน

เบโตเบตัน

แบ็กฟูน

บาคุฟูน

ซึโบซึโบะ

สึโบสึโบะ

จูไคน

จูไคน์

ราลท์ซ

ราลทซ์

ซึชินิน

สึจินิน

คาเงะโบอุส

คาเงะโบสึ

ซาคุราบีส

ซาคุราบิส

แรมพาล์ด

แรมพาร์ด

เพราป

เพแรป

ยูกิโน

ยูกิโนะโอ

เมกกะยันมะ

เมกะยันมา

โยนัว

โยนัวร์

ซึทาจะ

สึทาจะ

เอลฟุน

เอลฟูน

เดซึมาซึ

เดธมาส

เดซึคาน

เดธคาน

จิลัคจิโน

จิลาจีโน

โคอารูฮิ

โคอารูฮี

ไทเรนาร์

เทลนาร์

โฮรุโด

โฮรูโด

อชิเรเน

อชิเรน

นาเก็ทซึเกะซารุ

นาเกสึเคซารุ

กูโซคูมูชะ

กูโซคูมูฉะ

ไทป์: นูล

ไทป์: นัล

อาโอคาราสึ

อาโอการาสึ

เลโดมุชิ

เรโดมุชิ

ทาจิฟซากุมะ

ทาจิฟุซากุมะ

เนงิกะไนท์

เนกิกะไนท์

บาลิโคโอรุ

บาริโคโอรุ

เดธเบิร์น

เดธบาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกท่าน

จากนี้ต่อไปเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกเพลิดเพลินกับโปเกมอนต่อไป

  • Facebook
  • Twitter