วิดีโอเกมส์

Announcement regarding the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet version 1.1.0 update

 • Facebook
 • Twitter
入口画像_LOGO-EN.png

Dear Trainers,

Thank you for playing the Pokémon series.

On Friday, December 2, we will release the version 1.1.0 update for the Nintendo Switch exclusive software titles Pokémon Scarlet and Pokémon Violet.

Click here to learn how to update your game.

Ver.1.1.0 (Releasing December 2, 2022)

Update Contents:

 • Season 1 of Ranked Battles will kick off, allowing you to enjoy Ranked Battles through the Battle Stadium*.
    ・Please check the in-game notice for more details about Ranked Battles Season 1.
 • An issue has been fixed that caused the music to not play correctly during battles with the Elite Four and the Top Champion in
   the Victory Road path.
 • Other select bug fixes have been made.

* A paid Nintendo Switch Online membership is required to participate in Ranked Battles. Nintendo Switch Online (sold separately) is not available in all countries.

ขณะนี้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการตรวจสอบปัญหาซึ่งส่งผลต่อการเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง และกำลังหารือถึงวิธีจัดการปัญหาดังกล่าว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ ทางทีมงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและขอน้อมรับทุกคำติชมและคำแนะนำ ขอแจ้งว่าทางทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจและจะดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 • Facebook
 • Twitter