วิดีโอเกมส์

ของแถมพิเศษจำนวนจำกัดสำหรับผู้สั่งซื้อเกม "Pokémon Scarlet" และ "Pokémon Violet" ล่วงหน้า

  • Facebook
  • Twitter
SV告知_650-x-488px.png

มาเป็นเจ้าของ Steelbook® โคไรดอนและมิไรดอนด้วยการรีบจับจองเป็นเจ้าของเกม "Pokémon Scarlet" และ "Pokémon Violet" กันเถอะ!

ของแถมพิเศษจำนวนจำกัดเมื่อสั่งซื้อเกมล่วงหน้าในแต่ละเวอร์ชันมีดังนี้

  • Pokémon Scarlet and Pokémon Violet Double Pack: Special Golden SteelBook®
  • Pokémon Scarlet : Koraidon SteelBook®
  • Pokémon Violet: Miraidon SteelBook®

SV告知_506-x380px_S.png
SV告知_506-x380px_V.png
SV告知_506-x380px.Wpng.png
SV告知_506-x380px_S.png
SV告知_506-x380px_V.png
SV告知_506-x380px.Wpng.png
  • Facebook
  • Twitter