วิดีโอเกมส์

แจกปิปปีสีแตกต่างของแชมเปียน Pokémon Asia Players Cup 2021 เป็นของขวัญพิเศษที่ระลึกในการจัดงานแข่งขัน Pokémon Championships 2021-2022 Thailand!

  • Facebook
  • Twitter
アセット 8@4x.png

แจกปิปปีสีแตกต่างของแชมเปียน Pokémon Asia Players Cup 2021 เป็นของขวัญพิเศษที่ระลึกในการจัดงานแข่งขัน Pokémon Championships 2021-2022 Thailand!
โปเกมอนที่จะแจกให้เป็นของขวัญพิเศษคือปิปปีสีแตกต่างของแชมเปียน PAPC 2021
วิธีรับของขวัญจะประกาศให้ทราบบน Facebook เพจภาษาไทยอย่างเป็นทางการของโปเกมอนในวันที่ 18 มิถุนายน เที่ยง.

https://www.facebook.com/PokemonThailand

20220526_色違いピッピ_EN (1).png
Pokémon Asia Players Cup 2021 Grand Finale Livestream.03_35_22_10.静止画001.jpg
20220526_色違いピッピ_EN (1).png
Pokémon Asia Players Cup 2021 Grand Finale Livestream.03_35_22_10.静止画001.jpg
Pokémon Clefairy
Level 50
Original Trainer Jirawiwat
Ability Friend Guard
Held Item Eviolite
Moves Protect, Helping Hand, Follow Me, Icy Wind
ข้อควรระวังในการรับปิปปี สามารถรับได้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2022 เวลา 23:59 น.
โปเกมอนที่แจกให้เป็นของขวัญพิเศษสามารถรับได้เฉพาะในเกม "โปเกมอนซอร์ด แอนด์ ชีลด์" และไม่สามารถรับได้ในเกมซีรีส์อื่นของ "โปเกมอน" ที่ไม่ใช่ "โปเกมอนซอร์ด แอนด์ ชีลด์"
สามารถรับได้เพียง 1 ตัวต่อ 1 ข้อมูลเซฟเท่านั้น
ในการรับของขวัญพิเศษ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่
How to Receive a Mystery Gift (Pokémon Sword/Pokémon Shield) How to Receive a Mystery Gift (Pokémon Sword/Pokémon Shield)
  • Facebook
  • Twitter