วิดีโอเกมส์

แจกของขวัญพิเศษ ซาเชียน และ ซามาเซนตา สีแตกต่าง

  • Facebook
  • Twitter
ENGザシザマ.png

ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จะมีการแจกหมายเลขซีเรียล เพื่อรับของขวัญพิเศษ "ซามาเซนตาสีแตกต่าง" สำหรับเกม "โปเกมอนซอร์ด" และ "ซาเชียนสีแตกต่าง"สำหรับเกม "โปเกมอนชีลด์" ของ Nintendo Switch ณ ร้านค้าที่จำหน่ายเกมที่ระบุไว้ จำนวนที่จะแจกมีพอสมควร แต่การแจกจะสิ้นสุดทันทีเมื่อแจกหมด

[วิธีรับหมายเลขซีเรียล]
สามารถแจ้งพนักงานขายเพื่อขอรับซาเชียนและซามาเซนตาสีแตกต่างได้ที่ร้านค้าที่จำหน่ายเกมที่ระบุไว้

[เกมที่เกี่ยวข้อง]
"โปเกมอนซอร์ด แอนด์ ชีลด์"

[หมายเลขซีเรียล]
ลูกค้าจะได้รับการ์ดที่พิมพ์หมายเลขซีเรียลรวมไว้ 2 หมายเลข 1 ใบ ซึ่งเป็นหมายเลขซีเรียลเพื่อรับ ซามาเซนตาสีแตกต่าง สำหรับเกม "โปเกมอนซอร์ด" กับ หมายเลขซีเรียลเพื่อรับ ซาเชียนสีแตกต่าง สำหรับเกม "โปเกมอนชีลด์"
โดยลูกค้า 1 ท่านสามารถรับการ์ดได้ 1 ใบเท่านั้น
*หมายเลขซีเรียลที่เป็นของขวัญพิเศษนี้ ใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นต่อ 1 ข้อมูลเซฟ เมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถใช้ได้อีก

[รายละเอียดของโปเกมอน]
● "ซามาเซนตาสีแตกต่าง" สำหรับเกม "โปเกมอนซอร์ด"
ถือไอเท็ม "โล่ขึ้นสนิม"
●"ซาเชียนสีแตกต่าง"สำหรับเกม "โปเกมอนชีลด์"
ถือไอเท็ม "ดาบขึ้นสนิม"

ระยะเวลาในการแจก ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ของมีจำนวนจำกัด
วันหมดอายุหมายเลขซีเรียล วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
รายชื่อร้าน https://th.portal-pokemon.com/special/game/storelist/
  • Facebook
  • Twitter