แคมเปญ / อีเวนต์

Pokémon Championships 2023-24 Thailand โปรแกรมการจัดงานแข่งขันของแผนกวิดีโอเกมกำหนดแล้ว!

  • Facebook
  • Twitter
Pokemon_2023-24ChampionsShipVG_TH_info_0321.png

Pokémon Championships 2023-24 Thailand โปรแกรมการจัดงานแข่งขันของแผนกวิดีโอเกมกำหนดแล้ว!

ผู้เล่นทั้งหลายที่ชนะผ่านรอบคัดเลือกของงานแข่งขันแบบออนไลน์จะมาเข้าร่วมแข่งขันแบบออฟไลน์กันในสนามแข่งเพื่อเฟ้นหาแชมเปี้ยนของไทย

ขอเชิญท่านสมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกได้จากหน้า “รายละเอียดของรอบคัดเลือกงานแข่งขันแบบออนไลน์”

สำหรับรายละเอียดของรอบตัดสิน จะแจ้งให้ทราบต่อไปกำหนดการของแต่ละรอบ

[รอบคัดเลือก] งานแข่งขันแบบออนไลน์: วันที่ 29 มีนาคม เวลา 7:00 น. เวลาท้องถิ่น (29 มีนาคม 00:00 UTC) ถึงวันที่ 1 เมษายน 2024 เวลา 6:59 น. เวลาท้องถิ่น (31 มีนาคม 23:59 UTC)

[รอบตัดสิน]

งานแข่งขันสดในสถานที่จัดงาน: วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2024

สถานที่จัด: เซ็นทรัล ลาดพร้าว

รายละเอียดของงานแข่งขันแบบออนไลน์ (จากนี้ไปจะเรียกว่างานแข่งขันนี้)

[ชื่องานแข่งขัน] 2024 Global Challenge III

*งานแข่งขันอย่างเป็นทางการแบบออนไลน์ “2024 Global Challenge III” ถือเป็นงานแข่งขันรอบคัดเลือกของPokémon Championships 2023-24 Thailand

*จะมีการประกาศแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของงานแข่งขันอย่างเป็นทางการแบบออนไลน์ “2024 Global Challenge III” ใน “ประกาศ” ภายในเกม "​Pokémon Scarlet and Violet" และบนเว็บไซต์หน้า “News (https://sv-news.pokemon.co.jp/en/list)” ด้วยในภายหลัง โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อข้อควรระวังและอื่น ๆ ที่เขียนไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย

[ระยะเวลารับสมัคร] วันที่ 21 มีนาคม เวลา 7:00 น. เวลาท้องถิ่น (วันที่ 21 มีนาคม เวลา 00:00 UTC) ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2024 เวลา 6:59 น. เวลาท้องถิ่น (วันที่ 28 มีนาคม 2024 เวลา 23:59 UTC)

*ไม่สามารถสมัครหลังจากที่งานแข่งขันนี้เริ่มแข่งไปแล้วได้ ขอให้ทำการสมัครให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลารับสมัคร

*ต้องลงทะเบียน Battle team ที่จะใช้แข่งให้เรียบร้อยในตอนสมัคร

*สมัครจากขั้นตอนดังนี้ “Poké Portal” “Battle Stadium” “Online Compeititions” “Official Compeititions” “Search for a compeitition”

*"ภูมิภาคและประเภทการเข้าร่วม" ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าได้ใน “Battle Stadium”

*ผู้เข้าแข่งขันที่ตั้งค่าภูมิภาคใน “Battle Stadium” ไว้เป็น “Thailand” เท่านั้นจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบตัดสินของแผนกวิดีโอเกม

[ระยะเวลาจัดแข่ง] วันที่ 29 มีนาคม เวลา 7:00 น. เวลาท้องถิ่น (วันที่ 29 มีนาคม เวลา 00:00 UTC) ถึงวันที่ 1 เมษายน 2024 เวลา 6:59 น. เวลาท้องถิ่น (วันที่ 31 มีนาคม เวลา 23:59 UTC)

*จำเป็นต้องแข่งตั้งแต่ 3 เกมขึ้นไปเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะ โปรดระวังว่าหากแข่งไม่ครบ 3 เกม จะไม่มีผลการแข่งขัน

[รูปแบบการแข่งและกฎในการแข่ง]

ซอฟต์เกมที่ใช้แข่ง

Pokémon Scarlet and Violet

・Pokémon Scarlet + The Hidden Treasure of Area Zero

・Pokémon Violet + The Hidden Treasure of Area Zero

ภูมิภาคที่เข้าร่วมได้

・Thailand

ประเภทการเข้าร่วม (แบ่งตามอายุ)

・ประเภทจูเนียร์: ผู้ที่เกิดในปี 2011 หรือหลังจากนั้น

・ประเภทซีเนียร์: ผู้ที่เกิดในปี 2007 ถึงปี 2010

・ประเภทมาสเตอร์: ผู้ที่เกิดในปี 2006 หรือก่อนหน้า

*จะทำการรวมประเภทการเข้าร่วมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนำมาจัดอันดับเพื่อมอบสิทธิ์เข้าแข่งในรอบตัดสินให้ตามลำดับของผู้ชนะในอันดับต้น การตั้งค่า “ภูมิภาคและประเภทการเข้าร่วม" จะต้องตรงกับข้อมูลในเอกสารยืนยันตัวบุคคล หากในรอบตัดสินที่เป็นการแข่งขันสดพบว่า “ภูมิภาคและประเภทการเข้าร่วม" ที่ได้รับสิทธิ์มาในรอบคัดเลือกไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารยืนยันตัวบุคคลจะถูกตัดสิทธิ์เข้าแข่งขัน

กฎการแข่งขัน

ดับเบิลแบตเทิลโดยใช้เรกกูเลชัน

*สามารถเข้าแข่งได้เฉพาะโปเกมอนที่จับได้ในเกม “Pokémon Scarlet and Violet” และ “The Hidden Treasure of Area Zero”, โปเกมอนที่ฟักมาจากไข่, โปเกมอนที่แจกในอีเวนต์อย่างเป็นทางการ, โปเกมอนที่ดึงมาจาก Pokémon HOME เท่านั้น

*ตรวจสอบรายชื่อ “โปเกมอนที่สามารถใช้ได้” จากเนื้อหาในเรกกูเลชัน F ในลิงก์ด้านล่างนี้

เกี่ยวกับเรกกูเลชัน F

https://sv-news.pokemon.co.jp/en/page/166.htm[จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบตัดสิน] ผู้ชนะในอันดับต้น 64 ท่าน

* จะทำการรวมประเภทจูเนียร์ ซีเนียร์ และมาสเตอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนำมาจัดอันดับเพื่อมอบสิทธิ์เข้าแข่งในรอบตัดสินให้กับผู้ชนะในอันดับต้น 64 ท่าน[โปรดตรวจสอบ “ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ใน Nintendo Account” และ “ภูมิภาคและประเภทการเข้าร่วม”]

เงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งในรอบตัดสินมีดังนี้

・ต้องตั้งค่าภูมิภาคใน “Battle Stadium” เป็น “Thailand”

・ประเภทการเข้าร่วมที่ตั้งไว้ใน “Battle Stadium” จะต้องตรงกับวันเดือนปีเกิดของตนเอง

บริษัท The Pokémon Company จะจัดส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบตัดสินทราบผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ใน Nintendo Account หากได้รับอีเมลแล้ว จะต้องตอบกลับเพื่อ "ยืนยันเจตจำนงในการเข้าแข่งขัน"

ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้และดำเนินการแก้ไขหากจำเป็น

・ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ใน Nintendo Account

・”ภูมิภาคและประเภทการเข้าร่วม” ที่ตั้งค่าไว้ใน “Battle Stadium”

อนึ่ง โปรดทราบว่าเราไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องในการตั้งค่าที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ หรือ "ภูมิภาคและประเภทการเข้าร่วม" เฉพาะรายบุคคลได้

*หากอุปกรณ์ของท่านมีการตั้งค่าสำหรับจัดการอีเมลขยะหรือการระบุโดเมนขาเข้า เป็นต้น ขอให้ท่านตั้งค่าเพื่อให้สามารถรับอีเมลจาก @pokemon.co.jp ได้เป็นการล่วงหน้าด้วย

[ข้อควรระวังและข้อตกลงการใช้งาน]

・สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ผู้ใช้ ต่อเครื่องเกมในตระกูล Nintendo Switch™ 1 เครื่อง ผ่านซอฟต์แวร์เกม “Pokémon Scarlet and Violet” เกมใดเกมหนึ่งเท่านั้น

・แม้จะเล่นเกม “Pokémon Scarlet and Violet” ผ่านเครื่องเกมในตระกูล Nintendo Switch™ หลายเครื่องที่เชื่อมต่อกับ Nintendo Account เดียวกันก็ตาม สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 เครื่อง ต่อ 1 Nintendo Account เท่านั้น

・ผู้ใช้ 1 คนสามารถเข้าร่วมได้ด้วย Nintendo Account เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ในกรณีที่ใช้ Nintendo Account 1 บัญชี เล่นทั้ง “Pokémon Scarlet” และ “Pokémon Violet” ขอให้สมัครเข้าแข่งขันด้วยซอฟต์แวร์เกมใดเกมหนึ่งเท่านั้น สำหรับสิทธิ์เข้าแข่งขันใน "รอบตัดสินของ Pokémon Championships 2023-24 Thailand" ที่มอบให้กับผู้ได้รับรางวัลอันดับต้นนั้น จะมอบเพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และหากผู้เล่นเฉพาะบุคคลเข้าร่วมแข่งโดยใช้ Nintendo Account หลายบัญชี จะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดขวางการดำเนินงานแข่งขันที่ต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม หากพบเห็นและยืนยันได้ว่ามีกระทำการดังกล่าวจะถูกลงโทษไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใดก็ตาม จึงขอให้ระมัดระวังเป็นอย่างดี

・ในการเล่นเกมผ่านระบบออนไลน์ จำเป็นต้องสมัครใช้งาน Nintendo Switch Online (มีค่าใช้จ่าย)

・ข้อมูลการแบตเทิลและผลการแข่งขันจะถูกส่งให้กับ บริษัท Nintendo และ บริษัท The Pokémon Company (รวมถึงบริษัทในเครือดังกล่าว)

・ผู้เล่นที่กระทำสิ่งดังต่อไปนี้จะถูกลงโทษ และอาจจะไม่สามารถเข้าแข่งขันในอีเวนต์หรือคอนเทนต์ที่เล่นผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนับแต่นี้ไปได้อีก

1. ใช้โปเกมอนที่มีข้อมูลที่ถูกบิดเบือนอันเนื่องมาจากการดัดแปลงสูตรเกมรวมอยู่โดยการใช้เครื่องมือดัดแปลงข้อมูลเซฟหรือข้อมูลอื่น ๆ ของเกม หรือใช้โปเกมอนที่ถูกสร้างขึ้นโดยการนำสูตรเกมที่มีการดัดแปลงมาใช้

2. ขาดการเชื่อมต่อบ่อยครั้งระหว่างการแบตเทิล (ตั้งแต่ทราบผลการจับคู่แข่งขันไปจนถึงสิ้นสุดการส่งข้อมูลผลการแข่งขันไปยังเซิร์ฟเวอร์) (ในการแข่งขันผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร)

3. การกระทำที่สร้างความลำบากใจ หรือแสดงภาพลักษณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจต่อผู้เข้าแข่งขันคนอื่น

4. การกระทำที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันหรือการดำเนินงาน เช่น การเจาะระบบ (cracking) เป็นต้น

5. การลงทะเบียนแข่งขันด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือการสมัครลงทะเบียนโดยสวมรอยเป็นบุคคลอื่น

6. การกระทำที่ผู้เล่นเฉพาะบุคคลเข้าร่วมแข่งขันโดยใช้ Nintendo Account หลายบัญชี

7. การกระทำที่ผู้เล่นเฉพาะบุคคลใช้เครื่องเล่นหลายเครื่องหรือหลายข้อมูลเซฟ หรือเจตนาล็อกผลการแข่งขันโดยร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่น หรือด้วยวิธีอื่น ๆ

8. การกระทำอื่น ๆ ที่ บริษัท Nintendo และ บริษัท The Pokémon Company (รวมถึงบริษัทในเครือดังกล่าว) ตัดสินว่าไม่เหมาะสมแนะนำของรางวัลในรอบตัดสินของการแข่งขันสด

[ของรางวัล]

รางวัลชนะเลิศ: สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 2024 Pokémon World Championships &Round 1 bye, Travel Award, ถ้วยรางวัล, เสื้อเชิ้ตแชมเปี้ยน

รางวัลรองชนะเลิศ: สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 2024 Pokémon World Championships &Round 1 bye, Travel Award, ถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 3 & รางวัลที่ 4: สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 2024 Pokémon World Championships, ถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 5 - รางวัลที่ 8: สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 2024 Pokémon World Championships

*จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WCS ก็ต่อเมื่อได้รับรางวัลอันดับต้นในการแข่งขันรอบตัดสินของ Pokémon Championships 2023-24 Thailand เท่านั้น และมีโควตาให้กับผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทย 8 ท่าน

*Travel Award คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามประเทศและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 2024 Pokémon World Championships ที่ทางบริษัท The Pokémon Company จะจัดเตรียมให้ ตราบใดที่ไม่เหตุจำเป็นใด ๆ เป็นพิเศษ ขอให้ผู้เข้าแข่งขันใช้กำหนดการเดินทางตามที่บริษัท The Pokémon Company กำหนดไว้รวมถึงตั๋วเครื่องบินไปกลับและโรงแรมที่พักด้วย และโปรดทราบไว้ก่อนล่วงหน้าว่า ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านได้จัดหาตั๋วเครื่องบินและที่พักด้วยตัวเองไว้แล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้

  • Facebook
  • Twitter