แคมเปญ / อีเวนต์

Pokemon Sun&Moon On Tour 2017

  • Facebook
  • Twitter
thailand_event_PokemonOnTour2017-01-thumb-autox488-10191.jpg

อีเวนท์ที่นำโปเกมอนไปพบกับเทรนเนอร์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย มาพร้อมการฉายโปเกมอนภาคใหม่ทางทีวี โปเกมอน ซันแอนด์มูน และพิคาชูแดนซ์จากเพลง OP และ ED จากซันแอนด์มูน ที่มาชวนเทรนเนอร์เต้นไปกับท่าเต้นที่พัฒนาจากท่าไม้ตาย Z เริ่มที่แรก ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม ไปจนถึงจังหวัดปทุมธานี 16-25 ธันวาคม

thailand_event_PokemonOnTour2017-02.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2017-03.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2017-04.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2017-02.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2017-03.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2017-04.jpg
  • Facebook
  • Twitter