แคมเปญ / อีเวนต์

Songkran Fest' 2017

  • Facebook
  • Twitter
thailand_event_PokemonSongkran-01.jpg

พิคาชูไปปรากฏตัวและแดนซ์ในงานสงกรานต์ของ True ณ ลานหน้าเซ็นทรลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งพิคาชูมาพร้อม raincoat ที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยโดยเฉพาะ!!

thailand_event_PokemonSongkran-02.jpg
thailand_event_PokemonSongkran-03.jpg
thailand_event_PokemonSongkran-04.jpg
thailand_event_PokemonSongkran-02.jpg
thailand_event_PokemonSongkran-03.jpg
thailand_event_PokemonSongkran-04.jpg
  • Facebook
  • Twitter