แคมเปญ / อีเวนต์

Pokemon On Tour - พิคาชูกับเพื่อนๆ

  • Facebook
  • Twitter
thailand_event_PokemonOnTour2016-01.jpg

งานอีเวนท์ที่นำโปเกมอนไปพบกับเทรนเนอร์ทั่วประเทศไทย ใน 12 จังหวัด ซึ่งจะได้พบกับพิคาชูและเพื่อนๆ อาทิ ฮาริมารอน คิโมริ อาชาโม ฯลฯ และการแสดงชุดไฮไลท์ "กะปริบกะปรอย" จาก Pokemon Day รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เริ่มจังหวัดแรกที่ปราจีนบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน

thailand_event_PokemonOnTour2016-02.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2016-03.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2016-04.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2016-02.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2016-03.jpg
thailand_event_PokemonOnTour2016-04.jpg
  • Facebook
  • Twitter