Daily Quest Campaign

ขณะนี้กำลังจัดแคมเปญ 2 แคมเปญที่มีโอกาสลุ้นรับรางวัลแสนพิเศษด้วยนะ
เพื่อฉลองการปรากฎตัวของโปเกมอนที่ค้นพบในภูมิภาคคาลอสใน Pokémon GO

ระยะเวลาการจัดแคมเปญ

วันที่ 16 ธันวาคม 2020 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2020

วิธีการเข้าร่วม

STEP1

กด Follow และ Like บน Facebook ของ Pokémon Thailand
(@PokemonThailand)

STEP2

ดูข้อมูลเควสของแต่ละวันบน Facebook ของ
Pokémon Thailand

STEP3

ลองเล่นเควสของแต่ละวัน

STEP4

หลังจากทำเควสของแต่ละวันสำเร็จแล้ว มารับรางวัลได้เลยที่บูธของ
Pokémon GO ที่สยามเซ็นเตอร์ Atrium 2 ชั้น G

ตัวอย่างเควส

จับฮาริมารอนแล้วเอามาให้ดูที่สถานที่จัดงานนะ! เป็นตัน

สามารถเลือกจากรางวัลต่อไปนี้ได้

ของรางวัลมีจํานวนจํากัด

คำสงวนสิทธิ์:

–   จำกัดรางวัล 1 ชิ้นต่อ 1 ท่านต่อวัน

–   ของรางวัลจะแจกให้ผู้ที่มาก่อน ของรางวัลมีจํานวนจํากัด

สถานที่จัดงาน

สยามเซ็นเตอร์ Atrium 2 ชั้น G

979 ถนนพระรามที่ 1, เขตปทุมวันกทม. 10330, ประเทศไทย