เรื่องสำคัญที่ควรรู้

ประกาศสำคัญ เรื่อง การเลื่อนวันออกวางจำหน่ายสินค้า

ประกาศสำคัญ
เรื่อง การเลื่อนวันออกวางจำหน่ายสินค้า

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัทเรามาโดยตลอด

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อน
วันออกวางจำหน่ายของสินค้าที่มีกำหนดจะวางจำหน่ายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไป

สินค้าที่ได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้

• ไชนี VMAX คอลเลกชัน ชุด A และ ชุด B
• V Starter Deck บัดดี้
ทางบริษัทต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก


สำหรับวันออกวางจำหน่ายใหม่นั้น ขณะนี้ทางบริษัทกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
เราจะทำการประกาศให้ลูกค้าทุกท่านทราบทันทีที่ได้มีการกำหนดวันออกวางจำหน่ายใหม่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของโปเกมอน (https://th.portal-pokemon.com/) หรือ
Official Facebook Page ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม
(https://www.facebook.com/PokemonTCGTH/)


จึงเรียนมาเพื่อทราบและเรียนขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้มีอุปการคุณจะเข้าใจและให้การสนับสนุนเราต่อไป

รายละเอียดข้อมูล
Official Website : Pokémon Thailand https://th.portal-pokemon.com/
Facebook : Pokémon TCG Thailand https://facebook.com/PokemonTCGTH