เรื่องสำคัญที่ควรรู้

ประกาศสำคัญ

ประกาศสำคัญ
เรื่อง อีเวนท์ต่าง ๆ ที่มีกำหนดการจะจัดขึ้นในอนาคต

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัทเรามาโดยตลอด
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงได้มีการพิจารณาถึงการจัดอีเวนท์ต่าง ๆ ที่มีกำหนดการจะจัดขึ้นในอนาคตไว้ดังนี้

Regional League
ตามที่ได้มีการกำหนดให้จัดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 พร้อมกับเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไว้รองรับ แต่หลังจากที่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในขณะนี้แล้ว เห็นว่าจำเป็นจะต้องเลื่อนการจัดอีเวนท์นี้ออกไป

โปเกมอนการ์ดยิม
จะจัดกิจกรรมนี้ตามกำหนดการที่วางไว้ แต่อาจมีการยกเลิกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของร้านค้าและผู้จัดกิจกรรม กรุณาสอบถามข้อมูลล่าสุดได้จากร้านค้าที่จัดกิจกรรมโปเกมอนการ์ดยิมแต่ละแห่ง
ในการเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่ตลอดเวลา หากรู้สึกไม่สบาย เช่น มีไข้ มีอาการไอ กรุณางดเข้าร่วมกิจกรรม

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดอีเวนท์ต่าง ๆ ในอนาคตได้ที่เว็บไซต์ของโปเกมอน (https://th.portal-pokemon.com/) หรือ official Facebook page ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม (https://www.facebook.com/PokemonTCGTH/)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้มีอุปการคุณจะเข้าใจและให้การสนับสนุนเราต่อไป