ความหลากหลายและรายละเอียดของเหรียญพลังโปเกมอน

ความหลากหลายของเหรียญพลังโปเกมอน

เหรียญพลังโปเกมอนมี 3 ชนิด
คุณอาจพบว่าโปเกมอนหายาก อยู่ในอัลตร้าบอล!?

รายละเอียดของเหรียญพลังโปเกมอน

วิธีการเล่น

การจัดเตรียม เด็ค (deck) เหรียญพลังโปเกมอน

กฎในการจัด เด็ค (deck) เพื่อแบทเทิลแบบง่าย (จัดเหรียญพลังโปเกมอน 3 เหรียญ ต่อ เด็ค (deck))

เลือกเหรียญพลังโปเกมอนที่คุณมั่นใจว่าจะชนะ มา 3 เหรียญจากทั้งหมดที่คุณมีเพื่อสร้างเด็ค (deck)ของคุณ

กฎในการจัดเด็ค (deck) เพื่อแบทเทิลแบบมาตรฐาน (จัดเหรียญพลังโปเกมอน 6 เหรียญต่อ เด็ค (deck))

กฎในการเลือกเหรียญพลังโปเกมอน
● เราไม่สามารถเลือกโปเกมอนที่มีชื่อเหมือนกันได้ (ห้ามซ้ำ)
● เหรียญพลังอัลตร้าบอลสามารถเลือกได้สูงสุด 2 เหรียญ (จำนวนสูงสุดในการลงแข่งแต่ละรอบ)
● เหรียญพลังเกรทบอลสามารถเลือกได้สูงสุด 2 เหรียญ (จำนวนสูงสุดในการลงแข่งแต่ละรอบ)
● เหรียญพลังโปเกบอลสามารถเลือกได้ไม่จำกัดจำนวน

ตัวอย่างในการจัด เด็ค (deck)
เริ่มแบทเทิล !!
แบทเทิลกันแบบตัวต่อตัว

คว่ำหน้าเหรียญพลังโปเกมอนทั้ง 6 เหรียญ
(หรือ 3 เหรียญในกรณีที่แบทเทิลแบบง่าย)
ที่คุณเลือกมา ระหว่างการแบทเทิลคุณสามารถเช็คค่าพลังของเหรียญเพื่อช่วยในตัดสินใจเลือกใช้โปเกมอนได้เสมอ

ใครจะเป็นผู้เริ่มเล่น เราจะใช้วิธีเป่ายิ้งฉุบ

ผู้ชนะจากการเป่ายิ้งฉุบจะเป็นผู้ได้เริ่มเล่นก่อน
เลือกเหรียญพลังโปเกมอนมา 1 เหรียญจากในเด็ค (deck) ของตัวเอง
พร้อมกับคว่ำหน้า และเลื่อนไปข้างหน้า
จากนั้น คู่แบทเทิลเลือกเหรียญพลังโปเกมอน 1 เหรียญ
จากในเต็ค (deck) ของตัวเอง พร้อมกับคว่ำหน้า
และเลื่อนไปข้างหน้าเช่นกัน

ผู้ที่มีค่าพลัง (CP) ในเหรียญโปเกมอนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะ!

ผู้เล่นแต่ละคนเปิดเหรียญและมาดูกันว่าใครที่มีค่าพลัง (ค่า CP) ในเหรียญมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ
แม้คุณจะมีค่าพลัง (ค่า CP ) น้อยกว่าฝ่ายตรงข้าม
แต่ก็อาจพลิกเกมมาชนะได้ด้วยการใช้ “ท่าพิเศษ”!

ท่าพิเศษ
ในเหรียญพลังโปเกมอน คุณจะพบว่าโปเกมอนบางตัว
จะมีท่าพิเศษ ซึ่งทำให้มีค่าพลัง (ค่าCP)
สูงกว่าฝ่ายตรงข้ามได้ ในบางกรณีี
เช่น ท่า vine whip ซึ่งเป็นท่าพิเศษ จะมีค่าพลัง (ค่าCP) เป็น 1200
ถ้าเจอคู่แบทเทิลใช้เหรียญพลังโปเกมอนประเภทน้ำ
ในกรณีที่ ฮาริมารอน เจอกับ เกียราดอส ซึ่งเป็นประเภทน้ำ
ฮาริมารอนจะมีค่าพลัง (ค่าCP)
โปเกมอนมีหลายประเภท
โปเกมอนบางตัว สามารถมีค่าพลัง (ค่าCP)
ที่สูงกว่าปกติได้ ขี้นอยู่กับชนิดบอล หรือ
ประเภทของโปเกมอนของคู่แบทเทิล
ถ้าคุณเป็นผู้ชนะ ให้หงายเหรียญพลังขึ้น
แต่ถ้าคุณแพ้ ให้คว่ำหน้าเหรียญพลังนั้นลง และวางไว้ด้านข้าง!

ถ้าคุณชนะ ให้คุณหงายเหรียญพลังโปเกมอนไว้ด้านข้าง
แต่ถ้าคุณแพ้ คุณต้องคว่ำเหรียญพลังโปเกมอน
และวางไว้ด้านข้างเช่นกัน
หากผลการแบทเทิลมีค่าพลัง(ค่าCP) ที่เสมอกัน
ให้หงายเหรียญพลังโปเกมอนไว้ทั้งคู่
และทำการเป่ายิ้งฉุบ เพื่อหาผู้เริ่มเล่นเกมต่อไป

ผู้ชนะจะได้เริ่มต้นเล่นก่อนในเกมใหม่

ผู้ชนะสามารถเริ่มเล่นก่อนในเกมต่อไป
และ เล่นไปเรื่อยๆ จนกว่าเหรียญพลังโปเกมอนใน เด็ค (deck) จะหมด

ผู้ชนะ หรือ ผู้แพ้

เมื่อการแบทเทิลสิ้นสุดลง ให้นับจำนวนเหรียญที่ชนะของแต่ละฝ่าย
ผู้ที่มีจำนวนเหรียญมากกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
*กรณีที่มีจำนวนเหรียญที่ชนะเท่ากัน ให้ดูที่ดาวซึ่งอยู่
ด้านหน้าเหรียญว่า ใครมีมากกว่าเป็นผู้ชนะ
แต่หากนับจำนวนดาวแล้วมีจำนวนเท่ากัน ให้ถือว่า
การแบทเทิลครั้งนี้เสมอกัน ไม่มีผู้ชนะและผู้แพ้