วิดีโอเกมส์

Pokémon X and Pokémon Y

  • Facebook
  • Twitter
thailand_videogames_Pokemon_X_and_Pokemon_Y_main.jpg

รวบรวม เติบโต แบทเทิลและแลกเปลี่ยนโปเกมอนในซีรี่ส์นี้ Pokémon X and Pokémon Y มากับองค์ประกอบใหม่ ทั้งการวิวัฒนาการแบบใหม่ที่เรียกว่าวิวัฒนาการเมก้า โปเก-พาร์เลที่ให้คุณเพิ่มความผูกพันกับโปเกมอน

รายละเอียด
Release Date 2013/10/12
Genre RPG
Platform Nintendo 3DS
Players 1-4