วิดีโอเกมส์

Pokémon Bank

  • Facebook
  • Twitter
thailand_videogames_Pokemon_Bank_main.jpg

พบกับโปเกมอนตัวโปรดของคุณ Pokémon Bank ช่วยให้คุณสามารถเก็บและจัดการโปเกมอนที่คุณชื่นชอบทั้งหมดจากPokémon X และPokémon Y, Pokémon Omega Ruby และPokémon Alpha Sapphire, Pokémon Sun และPokémon Moon และPokémon Ultra Sun และPokémon Ultra Moon รวมอยู่ในกล่องเดียวกัน เก็บได้ถึง 3,000 โปเกมอน เมื่อใช้Poké Transporter * คุณสามารถย้ายPokémonจากเกม Nintendo 3DS Virtual Console Pokémon Red, Pokémon Green, Pokémon Blue, Pokémon Yellow, Pokémon Gold และPokémon Silver รวมถึงเกม Nintendo 3DS Pokémon Black, Pokémon White, Pokémon Black 2, และPokémon White 2 ไปยังPokémon Bank ของคุณ * Poké Transporter สามารถดาวน์โหลดได้จาก Nintendo eShop ในซอฟต์แวร์Pokémon Bank

รายละเอียด
Release Date 2014/02/05
Genre Utility
Platform Nintendo 3DS
Players 1