วิดีโอเกมส์

Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity

  • Facebook
  • Twitter
thailand_videogames_Pokemon_Mystery_Dungeon_Gates_to_Infinity_main.jpg

เปลี่ยนเป็นโปเกมอนและช่วยโลกไว้กับเพื่อน ๆ วันหนึ่งคุณกลายเป็นโปเกมอนและต้องผจญภัยไปกับ Mystery Dungeons ในชุดPokémon Mystery Dungeon นี้ Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity คือการผจญภัยโดยที่คุณจะเป็นโปเกมอน เปลี่ยนเป็นโปเกมอนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของโปเกมอนเพื่อหาเหตุผลที่แท้จริงที่คุณเปลี่ยนเป็นโปเกมอน

รายละเอียด
Release Date 2013/03/24
Genre RPG
Platform Nintendo 3DS
Players 1