วิดีโอเกมส์

Pokémon Red Version and Pokémon Blue Version

  • Facebook
  • Twitter
thailand_videogames_Pokemon_Red_Version_and_Pokemon_Blue_Version_main.jpg

Pokémon Red Version and Pokémon Blue Version เล่นได้ทุกระบบในตระกูล Nintendo 3DS   เกมบอยซอฟต์แวร์ Pokémon Red Version และPokémon Blue Version เป็นเกมแรกของเกมโปเกมอน เกมยังเหมือนต้นฉบับของ Nintendo 3DS กับฉากหลังแบบ monochromatic pixel แล้วดนตรีประกอบแบบ 4-bit และมีระบบไร้สายช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนและแบทเทิลโปเกมอนได้

รายละเอียด
Release Date 2016/02/27
Genre RPG
Platform Nintendo 3DS
Players 1