วิดีโอเกมส์

Pokédex 3D Pro

  • Facebook
  • Twitter
thailand_videogames_Pokedex_3D_Pro_main.jpg

โปเกเด็กซ์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอน! ดูข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอนที่มีอยู่กว่า 600 รายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูลักษณะและการเคลื่อนไหวของโปเกมอนแบบสามมิติ ได้ยินเสียงร้องไห้ ถ่ายภาพโปเกมอนโดยใช้ AR Finder นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถทดสอบว่าคุณรู้จักโปเกมอนเท่าใด

thailand_videogames_Pokedex_3D_Pro_Image1.jpg
thailand_videogames_Pokedex_3D_Pro_Image1.jpg
รายละเอียด
Release Date 2012/11/08
Genre Interactive Pokédex
Platform Nintendo 3DS
Players 1