แอพ

Pokémon GO

  • Facebook
  • Twitter
thailand_apps_PokémonGO_logo_02.jpg
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

การผจญภัยในโลกจริงและโลกเสมือนของโปเกมอน กับ Pokémon GO ที่เราสามารถเจอโปเกมอนได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ระบบพิกัดบนแผนที่ เพื่อให้ผู้เล่นพบโปเกมอนได้บนตำแหน่งจริงของผู้เล่น เราสามารถพบและจับโปเกมอนหลายร้อยชนิดที่เกิดขึ้นรอบตัว

thailand_apps_PokémonGO_carousel_01.jpg
thailand_apps_PokémonGO_carousel_02.jpg
thailand_apps_PokémonGO_carousel_03.jpg
thailand_apps_PokémonGO_carousel_04.jpg
thailand_apps_PokémonGO_carousel_05.jpg
thailand_apps_PokémonGO_carousel_01.jpg
thailand_apps_PokémonGO_carousel_02.jpg
thailand_apps_PokémonGO_carousel_03.jpg
thailand_apps_PokémonGO_carousel_04.jpg
thailand_apps_PokémonGO_carousel_05.jpg
©2016–2017 Niantic, Inc. ©2016–2017 Pokémon. ©1995–2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
Pokémon and Pokémon character names are trademarks of Nintendo.
During game play, please be aware of your surroundings and play safely.