การ์ดเกม

เรื่อง การจัดงานแข่งขัน Pokémon World Championships ครั้งต่อไป

  • Facebook
  • Twitter
main.png

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าการจัดงานแข่งขัน Pokémon World
Championships ครั้งต่อไปได้เปลี่ยนมาจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอนในปี 2022
โดยมีรายละเอียดดังนี้

https://www.pokemon.com/us/pokemon-news/next-pokemon-tcg-video-game-and-pokken-tournament-dx-world-championships-moved-to-2022-in-london/

สิทธิ์ในการผ่านเข้ารอบการแข่งขันซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับจากการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการในแต่ละรายการจะมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ดังนี้

● สิทธิ์ในการผ่านเข้ารอบการแข่งขัน รวมทั้งหนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน
    (Travel Award) ที่ท่านได้รับมาในงานแข่งขัน “Regional League”
    และ “Championships” ที่ได้จัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคในครั้งก่อน ๆ
    จะยังคงนำไปใช้ต่อได้ในปี 2022
● ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการของแต่ละภูมิภาคที่มีกำหนดจะจัดขึ้น
    ประจำปี 2021 ก็เช่นกัน ในกรณีที่มีการจัดงานแข่งขัน ก็จะมีการมอบ
    สิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาดูในข่าวสาร
    การจัดงานแข่งขันที่ผู้จัดงานของแต่ละภูมิภาคประกาศ

ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการของการจัดงานแข่งขัน Pokémon World
Championships ประจำปี 2021 แต่เราจะยังคงสนับสนุนการจัดงานแข่งขัน
อย่างเป็นทางการอื่น ๆ ต่อไป อาทิ การแข่งขัน Pokémon TCG GYM
อย่างเป็นทางการ, Town League, Regional League, Championships
เป็นต้น โดยจะคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เล่นทุกท่าน
สตาฟและทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแข่งขันก่อนเป็นอันดับแรก
และจะคอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ของแต่ละภูมิภาค
และข่าวสารจากกระทรวงหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาพิจารณา
อย่างรอบคอบ

เราต่างตั้งตารอที่จะได้เข้าร่วมงานแข่งขันพร้อมกับผู้เล่นทุกท่านในภูมิภาคเอเชีย
บนเวทีอันยอดเยี่ยม ซึ่งจะมีผู้เล่นจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่ลอนดอนในปี 2022
และสร้างเกมแบตเทิตอันร้อนแรงที่จะพลิกผันไปในรูปแบบต่าง ๆ

สุดท้ายนี้ เราขอขอบพระคุณผู้เล่น แฟนคลับ สตาฟและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือจากใจจริงอีกครั้ง และหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้
เราจะได้พบกับทุกท่านในสถานที่จัดงานแข่งขัน

สำหรับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานแข่งขันที่จะจัดขึ้นต่อจากนี้ไป กรุณาดูได้ที่
The official Pokémon Website ภูมิภาคเอเชีย และ Facebook Page


The Pokémon Company

  • Facebook
  • Twitter