การ์ดเกม

การแข่งขัน Online GYM Battle

  • Facebook
  • Twitter
page_bun.jpg

การแข่งขัน Online GYM Battle
GYM Battle กลับมาแล้วในรูปแบบ Online GYM Battle พร้อมการ์ด PROMO ชุดใหม่สุดพิเศษ
ที่จะให้เหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ได้มาตามล่ากันอีกครั้ง
ด้วยการเล่นแบบ Remote Play ผ่านแอปพลิเคชัน Discord

ตารางการแข่งขัน Online GYM Battle
สมัครแข่งขันผ่านร้านนายอินทร์
แข่งขันทุกวันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 19:00 น. และ 20:30 น.
สมัครแข่งขันผ่านร้านการ์ดทั่วไป
แข่งขันทุกวันพุธ – วันเสาร์ เวลา 19:00 น. และ 20:30 น.

การสมัครเข้าร่วม Online GYM Battle : ร้านการ์ดทั่วไป
-ผู้เข้าแข่งทำการสมัครเข้าร่วม Online GYM Battle พร้อมส่ง Deck List
ได้ที่ร้านการ์ดที่เข้าร่วม Online GYM Battle
-ผู้เข้าแข่งขันจะต้องซื้อ Booster Pack โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ชุดใดก็ได้จำนวน 2 ซองในการสมัครเข้าร่วม Online GYM Battle
-ผู้เข้าแข่งขันเลือกวันและเวลาที่ต้องการลงแข่งขันกับทางร้านการ์ดที่ตนสมัคร Online GYM Battle

การสมัครเข้าร่วม Online GYM Battle : ร้านนายอินทร์
-ผู้เข้าแข่งขันซื้อ Booster Pack โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ชุดใดก็ได้จำนวน 2 ซอง ที่ร้านนายอินทร์
-ส่งรูปภาพใบเสร็จการซื้อ Booster Pack จำนวน 2 ซอง จากร้านนายอินทร์ พร้อม Deck List ที่จะใช้ในการแข่งขัน
ได้ที่ประกาศรับสมัครแข่งขัน Online GYM Battle บน Facebook Fanpage : LYNX Trading Post
-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Deck List ได้ที่ https://bit.ly/3t5MwWj

รายละเอียดการแข่งขัน Online GYM Battle
-แข่งขันโดยการเล่นแบบ Remote Play ผ่านแอปพลิเคชัน Discord
Swiss Round System
-ผู้เข้าทำการแข่งขันแบบ Swiss Round ภายในกลุ่มของตนเอง
-แข่งขันแบบ Swiss Round จำนวน 3 รอบ รอบละ 25 นาที

รายละเอียดของรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน Online GYM Battle แบบ Swiss Round
ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ
-การ์ด Promo แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ
รางวัลเพิ่มเติมสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน แบ่งตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
กรณีผู้เข้าร่วม อย่างน้อย 4 คน
- ผู้ชนะลำดับที่ 1: ได้รับการ์ด Promo จำนวน 3 ใบ
- ผู้ชนะลำดับที่ 2: ได้รับการ์ด Promo จำนวน 1 ใบ
กรณีผู้เข้าร่วม อย่างน้อย 8 คน
- ผู้ชนะลำดับที่ 1: ได้รับการ์ด Promo จำนวน 5 ใบ
- ผู้ชนะลำดับที่ 2 : ได้รับการ์ด Promo จำนวนคนละ 3 ใบ
- ผู้ชนะลำดับที่ 3 : ได้รับการ์ด Promo จำนวนคนละ 1 ใบ
- ผู้ชนะลำดับที่ 4 : ได้รับการ์ด Promo จำนวนคนละ 1 ใบ
ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการ์ด Promo จะได้รับโดยการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้

รายละเอียดการแข่งผ่านแอปพลิเคชัน Discord
-สมัครใช้งาน Discord ที่ https://discord.com/
-เข้าร่วม Server : Esports Thai Leagues https://discord.gg/2U9c4jKY8h
-พิมพ์ “Pokémon TCG“ ลงในห้อง พูดคุยทั่วไป เพื่อเข้าร่วมห้อง Pokémon TCG
-เมื่อเข้าร่วมห้อง Pokémon TCG แล้วสามารถอ่านรายละเอียดกติกาการใช้งานห้อง Pokémon TCG และ
กติกาการแข่งขัน Online GYM Battle ได้ที่ Channel ประกาศ

Facebook : Pokémon TCG Thailand https://www.facebook.com/PokemonTCGTH/
Facebook : LYNX Trading Post https://www.facebook.com/LYNXTradingPost
Deck List Form https://bit.ly/3t5MwWj
Discord : Esports Thai Leagues https://discord.gg/2U9c4jKY8h
Video : Remote Play Tutorial https://bit.ly/2Y7xgK8
  • Facebook
  • Twitter