คำถามที่พบบ่อย

มีการสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติหรือไม่?

มี คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธ์สอบมีดังนี้
เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 1 เมษายน 2021
สามารถใช้ [Zoom] ได้
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

มีค่าใช้จ่ายในการสอบหรือไม่?

ไม่มี สามารถเข้ารับการสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสามารถเข้ารับการสอบได้หรือไม่?

ไม่ได้
ผู้ที่สามารถเข้ารับการสอบครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีการแปลการ์ดเป็นภาษาท้องถิ่นเท่านั้น

สามารถนำข้อมูลในใบแจ้งรหัสผ่านที่มี URL สำหรับใช้เข้าสอบและบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID)/รหัสผ่านระบุไว้อยู่ไปมอบต่อให้กับคนรู้จักได้หรือไม่?

ไม่ได้ หากพบว่ามีการมอบต่อ ทั้งผู้มอบต่อและผู้รับจะถูกตัดสิทธิ์สอบทันที

ในช่วงเวลาของการรับสมัคร มีอายุ 19 ปี อยากทราบว่าต้องมีอายุ 20 ปีภายในเมื่อไร จึงจะสามารถเข้ารับการสอบได้?

วันที่ 1 เมษายน 2021 ถ้าเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับการสอบได้

ถ้ามีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่เป็นนักเรียน/นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้หรือไม่?

ได้ แม้เป็นนักเรียน/นักศึกษาก็สามารถเข้าสอบได้

สามารถเข้าสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติทั้ง 2 ประเภทได้หรือไม่ และหากสอบอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ผ่านจะเป็นอย่างไร?

ได้ สามารถสอบได้ทั้ง 2 ประเภท และแม้จะสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติ [ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ] ไม่ผ่านแต่สอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติ [ผู้จัดอีเวนต์] ผ่านก็สามารถได้รับการรับรองให้เป็น [ผู้จัดอีเวนต์] ได้ ในทางกลับกันหากสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติ [ผู้จัดอีเวนต์] ไม่ผ่านแต่สอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติ [ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ] ผ่านจะสามารถได้รับการรับรองให้เป็น [ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ] และ [ผู้จัดอีเวนต์] ได้

หากเข้าสอบเพื่อขอรับรองเฉพาะคุณสมบัติผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการเท่านั้นแล้วผลสอบได้ไม่ถึง 80% แต่ผ่าน 60% จะได้รับการรับรองให้เป็นผู้จัดอีเวนต์หรือไม่?

ไม่ได้ หากเข้าสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วผลสอบได้ไม่ถึง 80% จะถือว่าสอบไม่ผ่านและไม่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้จัดอีเวนต์ด้วย

สามารถเข้ารับการสอบครั้งที่ 1 ด้วยวิธีอื่นนอกจากวิธีออนไลน์ได้หรือไม่?

ไม่ได้ การสอบทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นการสอบแบบออนไลน์เท่านั้น

ในระหว่างเวลาสอบ 60 นาที หากการเชื่อมต่อขาดและหลุดออกจากเว็บไซต์ จะสามารถเข้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งและทำข้อสอบต่อจากเดิมได้หรือไม่

หากการเชื่อมต่อหลุดกลางคัน จะต้องสอบใหม่ตั้งแต่ต้น

หากการเชื่อมต่อขาดและหลุดออกจากเว็บไซต์ตอนที่ทำข้อสอบข้อสุดท้ายเสร็จพอดี สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าตนเองตอบถึงข้อสุดท้ายเสร็จหรือยัง?

เมื่อเข้าไปในหน้าของฉันและลองพยายามที่จะเข้าสอบใหม่อีกครั้งแล้ว หากไม่สามารถเข้าไปยังหน้าทำข้อสอบได้จะถือว่าการสอบเสร็จสิ้น

ได้สมัครสอบไปหลายครั้งและสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID) ไปหลายบัญชี อยากทราบว่าในช่วงที่จัดทำการสอบ ผู้เข้าสอบ 1 คนสามารถเข้าสอบครั้งที่ 1 ตามจำนวน ID ที่สร้างไว้ได้หรือไม่?

ไม่ได้ บัญชีเข้าสู่ระบบ (ID) เพื่อเข้าสอบนั้น ผู้เข้าสอบ 1 คนสามารถมีได้ 1 บัญชีเท่านั้น

เนื่องจากในการรับสมัครจะมีการจับฉลากเพื่อให้ได้ผู้เข้าสอบตามจำนวนที่กำหนด จะทราบได้เมื่อไรว่าจะสามารถเข้าสอบได้หรือไม่

เมื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครเสร็จและได้รับบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID)/รหัสผ่านที่จัดส่งไปให้แล้วเป็นการยืนยันว่าเข้าสอบได้
อนึ่ง ถึงแม้จะกรอกแบบฟอร์มสมัครเสร็จแต่ไม่ได้รับบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID)/รหัสผ่านจะไม่สามารถเข้าสอบได้

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็น [ผู้ตัดสิน] อยู่ เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็น [ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ] จำเป็นต้องสอบใหม่หรือไม่?

ใช่ จำเป็นต้องสอบใหม่ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้จาก (ผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่น)

หลังจากสอบผ่านการสอบครั้งที่ 1 แล้วพบว่าไม่สามารถใช้ [Zoom] ได้ จะสามารถสอบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก หากไม่สามารถสัมภาษณ์ทางออนไลน์ด้วย [Zoom] ได้จะถือว่าสอบไม่ผ่าน

ในระหว่างการสอบครั้งที่ 2 การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียรและหลุดจากการเชื่อมต่อ ควรทำอย่างไร

กรุณาเชื่อมต่อใหม่ ในกรณีเชื่อมต่อใหม่แล้วยังคงมีปัญหาอยู่จะใช้การแชทเพื่อนัดเวลาใหม่ แต่หากบังเอิญเชื่อมต่อใหม่อีกไม่ได้ กรุณาติดต่อกลับทางเรา

Facebook ”Pokémon TCG Thailand”

หากไม่สามารถสอบครั้งที่ 2 ในวันที่แจ้งมาได้เนื่องจากไม่สะดวก ควรทำอย่างไร?

กรุณาติดต่อกลับทางเราภายใน 5 วันก่อนการสอบ หากแจ้งหลังจากนั้นจะถือว่า ขาดสอบ (สอบไม่ผ่าน)

Facebook ”Pokémon TCG Thailand”

  • Facebook
  • Twitter