ทดสอบความสามารถของตัวเองโดยการลองทำแบบฝึกหัดเตรียมสอบรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ (เข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) !

เราจะเปิดให้ทำแบบฝึกหัดเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าสำหรับผู้ที่วางแผนจะสอบรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 และผู้ที่อยากทดสอบความสามารถของตัวเองเพื่อเตรียมสอบรับรองคุณสมบัติในอนาคต
จะฝึกซ้อมเพื่อดูว่าเนื้อหาแบบใดที่จะออกในข้อสอบบ้างก็ได้ หรือจะทำแบบฝึกหัดซ้ำไปมาก็ได้ จะได้หาจุดอ่อนของตัวเองได้ด้วย
อยากให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ มาลองทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎการเล่นโปเกมอนการ์ดเกมกัน !!

ระยะเวลาที่เปิดให้ทำแบบฝึกหัด วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 22:00 น.
ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 21:59 น. (เวลาประเทศไทย)

*ลองทำแบบฝึกหัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

*สามารถตอบคำถามในแบบฝึกหัดกี่ครั้งก็ได้

*โปรดทราบว่าอาจมีการปิดปรับปรุงระบบตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถรักษาความเสถียรในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

* จะมีการแจ้งเกี่ยวกับการปิดปรับปรุงระบบให้ทราบในหน้าเว็บที่ใช้สำหรับทำการสอบ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สมัครสอบรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2
ผู้ที่กำลังคิดพิจารณาจะสอบรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในอนาคต
ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องกฎการเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม
ค่าเข้าร่วม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วิธีสมัคร กรุณาสมัครโดยใช้แบบฟอร์มสมัครด้านล่างนี้ภายในระยะเวลาสมัครที่กำหนด

ระยะเวลาสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 22:00 น.
ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 21:59 น. (เวลาประเทศไทย)


แบบฟอร์มรับสมัคร

*แบบฟอร์มรับสมัครเป็นแบบฟอร์มเดียวกับแบบฟอร์มสมัครสอบรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 หากต้องการเข้าร่วมเฉพาะการทำแบบฝึกหัด กรุณาเลือก "ไม่สอบ" ในหัวข้อประเภทของการสอบ

จำนวนรับสมัคร 2,000 คน (รวมทั้งหมดจากทุกท้องถิ่น)

*หากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากจะใช้วิธีการจับฉลาก

*จะประกาศผลผู้จับฉลากได้ด้วยวิธีการแจ้งบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID)/รหัสผ่านแทน

สภาพแวดล้อม
การใช้งานออนไลน์

เนื่องจากจะต้องอ้างอิงหน้าการ์ด ดังนั้นกรุณาใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสอบเท่านั้น

ในการเข้าสอบ กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำได้
ที่นี่(มีการอัปเดตเป็นระยะ)

Windows:
Windows 8.1 + IE 11
Windows 10 + IE 11

Mac:
ไม่ต่ำกว่า MacOS X 10.11 + safari

ความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1024×768 พิกเซล
ติดตั้งให้สามารถใช้งาน javascript ได้
ติดตั้งให้สามารถใช้ Cookies ได้

เกี่ยวกับอีเมลแจ้งรหัสผ่าน

อีเมลแจ้งรหัสผ่านจะส่งให้ภายในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 16:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ข้อมูลเกี่ยวกับ URL สำหรับทำแบบฝึกหัดกับบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID)/รหัสผ่าน และวิธีใช้ทั้งหมดจะระบุไว้ในอีเมลแจ้งรหัสผ่าน โปรดเก็บรักษาเป็นอย่างดี

โปรดตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ให้สามารถรับอีเมลจาก @asia.pokemon.co.jp ได้ไว้ล่วงหน้า

อื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้มาในขั้นตอนการใช้งาน เช่น จากใบสมัครสอบ บริษัท เดอะ โปเกมอน คัมพานี จำกัดจะนำไปใช้โดยปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถตรวจสอบเนื้อหานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ที่นี่

ติดต่อสอบถาม Facebook“Pokémon TCG Thailand”
  • Facebook
  • Twitter