เรื่องสำคัญที่ควรรู้

ประกาศสำคัญ

เรื่อง การพิมพ์ผิดในโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมชุด “ซอร์ด แอนด์ ชีลด์”

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัทเรามาโดยตลอด

เนื่องด้วยโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมชุด “ซอร์ด แอนด์ ชีลด์” ที่วางจำหน่ายตั้งแต่วันอังคารที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2020 มีการพิมพ์รายละเอียดบางส่วนในการ์ดผิด จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จากข้อผิดพลาดดังกล่าว จึงขอประกาศให้ทราบดังต่อไปนี้

 - สามารถนำการ์ดดังกล่าวไปใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้โดยไม่มีปัญหา แต่จะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดของการ์ดที่ถูกต้อง
 - จะดำเนินการแลกเปลี่ยนการ์ดดังกล่าวในภายหลัง สำหรับวิธีการแลกเปลี่ยนนั้น จะแจ้งให้ทราบในภายหลังเช่นกัน

- การ์ดที่มีการพิมพ์ผิด -

・SC1a 053/154 บริมออน
มีการพิมพ์ชื่อชนิดของโปเกมอนผิด
ผิด:โปเกมอนสงบนิ่ง
ถูก:โปเกมอนสงบเงียบ

จากนี้ต่อไปเราจะพยายามควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดและจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้มีอุปการะคุณจะเข้าใจและให้การสนับสนุนเราต่อไป

全体 copy.png
拡大 copy.png
全体 copy.png
拡大 copy.png