เรื่องสำคัญที่ควรรู้

แจ้งข่าวสารและกราบขออภัย เกี่ยวกับข้อความบนแพ็กเกจโปเกมอน การ์ดเกมบูสเตอร์แพ็คชุดที่สอง [ปลุกตำนาน]

ทางบริษัทขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนและสนุกกับโปเกมอนการ์ดเกมมาโดยตลอด

ขอแจ้งข่าวสารจากทาง The Pokémon Company(Tokyo Japan, CEO: Tsunekazu Ishihara)
เกี่ยวกับข้อความบนกล่อง 60 ซองของ SET A และ SET B บูสเตอร์แพ็คของสินค้าชุดใหม่ [ปลุกตำนาน]
มีข้อความที่ผิดพลาดเกิดขึ้น ทางบริษัทจึงกราบขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โปรดดูรายละเอียด ที่ด้านล่าง

ที่ถูกต้องคือ มีการ์ดตั้งแต่ SR ขึ้นไป 1 ใบ, 2ใบ, 3ใบ อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 รูปแบบนี้

ทางบริษัทจะเพิ่มความเข้มงวดกับการควบคุมคุณภาพสินค้าให้มากขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีก
ในอนาคต

ในครั้งนี้ทางบริษัทจะขอมอบการ์ดพลังงานพื้นฐาน (UR) 1 ใบแก่ผู้ที่ซื้อยกกล่อง (60 ซอง)
เป็นการสุ่มจากการ์ด 9 ประเภท โดยตอนที่ซื้อยกกล่อง (60 ซอง) ที่ร้าน ท่านจะได้รับแจกบัตรแลกการ์ด
จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 กล่อง

ท่านสามารถนำบัตรแลกการ์ดมาแลกเป็นการ์ดพลังงานพื้นฐาน (UR) ได้ที่ร้านที่ท่านซื้อสินค้านั้น
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

โปเกมอนการ์ดเกมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของท่านต่อไปในอนาคต

สำหรับท่านที่ซื้อยกกล่อง (60ซอง) แล้วจากในงาน [1st Sale : ปลุกตำนาน] ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ค.นั้น ขอความรบกวนท่านติดต่อมายังที่นี่ https://www.facebook.com/PokemonTCGTH/

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านบนของท้อปเพจ https://th.portal-pokemon.com/

boxseta.png
boxsetb.png
9card.png
boxseta.png
boxsetb.png
9card.png