การ์ดเกม

Sun & Moon—Guardians Rising

  • Facebook
  • Twitter
thailand_tcg_Sun_moonGR_logo_01.jpg

ไปเยือนอโลลา จากหาดทรายไปจนถึงยอดเขา เพื่อความสนุกแบบโปเกมอน ค้นพบวิถีชีวิตและความท้าทายใหม่ๆ! พบกับผู้พิทักษ์เกาะ Tapu Koko-GX และ Tapu Lele-GX, ขัดเกลาทักษะของคุณกับ Kahuna Hala และ Captain Mallow! ตื่นตาตื่นใจกับพลังลับของ Kommo-o-GX, Lycanroc-GX, Metagross-GX, Sylveon-GX, Toxapex-GX, Vikavolt-GX, และอีกมากมาย! มาที่เกาะแห่งนี้ เพื่อไขว่คว้าพลังแห่ง Pokémon TCG: Sun & Moon—Guardians Rising expansion!The Pokémon TCG: Sun & Moon—Guardians Rising expansion ประกอบไปด้วย:

การ์ดมากกว่า 140 แบบ

การ์ด Pokémon-GX 12 แบบใหม่
การ์ด full-art Pokémon-GX 12 แบบใหม่
การ์ด full-art Supporter cards 3 แบบใหม่

thailand_tcg_Sun_moonGR_carousel_01.jpg
thailand_tcg_Sun_moonGR_carousel_02.jpg
thailand_tcg_Sun_moonGR_carousel_01.jpg
thailand_tcg_Sun_moonGR_carousel_02.jpg
Card List
More Details
Release Date May 05, 2017
Number of Cards Over 140
Standard Legal Deck? Yes
  • Facebook
  • Twitter

ธีมเด็คส์

การ์์ดเด่น