การ์ดเกม

Sun & Moon—Burning Shadows

  • Facebook
  • Twitter
thailand_tcg_Sun_moonBS_logo_01.jpg

ลูกน้องของ Team Skull และขบวนโปเกมอนใหม่ พร้อมที่จะต่อสู้แล้วใน Pokémon TCG: Sun & Moon—Burning Shadows expansion! เปิดตัวด้วยผู้ทรงพลังอย่าง Necrozma-GX และ Tapu Fini-GX, หรือการต่อสู้กับพันธมิตรที่เชื่อถือได้อย่าง Machamp-GX และ Charizard-GX ไปจนถึง Darkrai-GX และ Ho-Oh-GX. Pokémon-GX ใหม่มากมาย พร้อมแล้วสำหรับ expansion นี้ ต่อสู้เพื่อความถูกต้องด้วย Pokémon TCG: Sun & Moon—Burning Shadows expansion!

The Pokémon TCG: Sun & Moon—Burning Shadows expansion ประกอบไปด้วย:

การ์ดมากกว่า 140 แบบ

การ์ด Pokémon-GX 12 แบบใหม่

การ์ด full-art Supporter cards ของตัวละครมนุษย์คนสำคัญ 6 แบบใหม่

thailand_tcg_Sun_moonBS_carousel_01.jpg
thailand_tcg_Sun_moonBS_carousel_02.jpg
thailand_tcg_Sun_moonBS_carousel_01.jpg
thailand_tcg_Sun_moonBS_carousel_02.jpg
Card List
More Details
Release Date August 04, 2017
Number of Cards Over 140
Standard Legal Deck? Yes
  • Facebook
  • Twitter

ธีมเด็คส์

การ์์ดเด่น