การ์ดเกม

กล่องใส่การ์ด Pokémon แบบยาว รูปโปเกบอล

  • Facebook
  • Twitter
Long Card Box.png

เป็นกล่องที่สามารถบรรจุการ์ดได้ 750 ใบ
และสามารถบรรจุการ์ดที่ใส่ในซองใส่การ์ดได้มากกว่า 400 ใบ

More Details
รายละเอียดสินค้า กล่องใส่การ์ดแบบยาว : 1 กล่อง
ขนาด
สูง 295 × กว้าง 255 × ลึก 10 มม.
(รวมส่วนหัว สูง 40 มม.)
น้ำหนัก
125 กรัม
วัตถุดิบ
กระดาษ
ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น
  • Facebook
  • Twitter
อุปกรณ์เสริมการเล่นการ์ดเกม