สินค้า

Notebook

  • Facebook
  • Twitter
Notebook.jpg
The Pokemon Company LICENSED FOR ASIA ONLY
สินค้าที่ได้รับอนุมัติจาก The Pokémon Company จะมีตรารับประกันพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ ตามจตัวอย่างด้านซ้าย

4 Designs.
Distribution Dhannels : Hyper Market, Department Store, Conveniene Store, Mass Merchant, Open Trade, Wholesales, Chain Stores, Specialty Stores"